ترانه‌های اتل متل

تاج او رنگ انار بال او رنگین‌کمان می‌نشیند صبح زود بر لب ایوان ما بال بر هم می‌زند قوقولی سر…
اتل متل توتوله کجاست حسن کوچوله؟ یه کار تازه دارم می‌خوام نهال بکارم اونوقت می‌شه یه درخت زیرش می‌ذارم یه…
آروم آروم می‌باره، از آسمون ستاره یواش یواش شب میاد، پاشو زمین می‌زاره شب که میاد آسمون سیاه و تاریک…
روی زمین قشنگ تو دنیای رنگارنگ یه جای با صفا هست یه تیکۀ آبی رنگ یه جای پاک و دلباز…
اتل متل توتوله می‌دونی حسن کوچوله مظهر استقامت نمونۀ شهامت تو ساخته‌های خدا توی تمام دنیا کدوم خلقت خداست که…
اتل متل توتوله بگو حسن کوچوله کمی ز خانواده مفید و صاف و ساده گلزار خانواده لطف و صفاش زیاده…
اتل و متل زمستون فصل برفه و بارون برف‌ها مثل بلورن انگاری غرق نورن مثل یه الماس ناب رو قله‌های…
شب بود و من از حیاط خانه آرام به آسمان پریدم از باغ قشنگ آسمان‌ها یک دسته گل ستاره چیدم…
بی‌بی که از راه رسید، آهسته من را بوسید خندیدم و او خندید، احوال من را پرسید او آمده و…
اتل متل توتوله آهای حسن کوچوله تمیز بودن چه نازه قشنگ و دلنوازه هر کسی که تمیزه پیش همه عزیزه…