کلیپ‌های موزیکال

به پول‌های کاغذی باید بگیم «اسکناس» اینو به یاد داشته باش دوست خوب و با حواس فرق داره با همدیگه…
گیاه واسه زندگی آب می‌خواد و نور می‌خواد خوشحال‌ترن که باشن توی هوای آزاد گیاهی که تو خاکه با هوا…
هر گُل و هر گیاهی تو باغچه یا تو باغه، ریشه داره توی خاک بیرون خاک یه ساقه ریشه غذا…
صبح که می‌شه تو خونه هر بچه‌ای می‌دونه وقت چیه؟ صبحونه بی‌عذر و بی‌بهونه بچه‌ای که صبحونه نمی‌خوره ضعیفه زور…
صبح که می‌شه تو خونه هر بچه‌ای می‌دونه وقت چیه؟ صبحونه بی‌عذر و بی‌بهونه صبحونه هر چی باشه نون و…
بعضی چیزها کوتاهه بعضی دیگه بلنده چیزهای کوتاه، بلند بگو بهم با خنده وقتی مداد رنگیتو می‌تراشی چند باری اون‌موقع…
بعضی چیزها کوتاهه بعضی دیگه بلنده چیزهای کوتاه، بلند بگو بهم با خنده قد مامان بلنده بابا جونم بلندتر قد…
ویز، ویز، ویز، ویز یه زنبور یه زنبور مهربون نشسته باز روی گُل‌ تو باغچۀ خونمون زنبورها با همدیگه کار…
ویز، ویز، ویز، ویز یه زنبور یه زنبور مهربون نشسته باز روی گُل‌ تو باغچۀ خونمون چه خوبن و مفیدن…
ویز، ویز، ویز، ویز یه زنبور یه زنبور مهربون نشسته باز روی گل‌ تو باغچۀ خونمون بال‌هاش چقدر کوچیکه چه…