لالایی

با توجه به درخواست مخاطبان عزیز شبکه این لالایی نیز اضافه شد.
رشید و زیبا، اسب ترکمن می‌چرخد آرام، تو دشت و دَمَن توی آلاچیق، در دل صحرا من و تو تنها،…
ماه و پرتقال، لرزان و غلتان گرد و نارنجی، سفید و رخشان لالالالایی، فرزندم بخواب سرسبز و آرام، چون مازندران…
دختر خوبم، ناز و عزیزم پسر ریز و تر و تمیزم آفتاب سر اومد، مهتاب می‌تابه بچۀ کوچیک، آروم می‌خوابه…
لالا لالا بخواب حالا لالا لالا بخواب لالا لالالالا گُلم هستی برات می‌خرم اسبی از اون اسبای برو باشه زِ…
لالا لالایی، قصه‌ای زیبا برات می‌خونم، تا کُنی لالا قصۀ چوپان، چوپان تنها دنبال گَلّه، تو دشت و صحرا زیر…
لالایی چرخ نخ تابی به آوازش تو می‌خوابی لالا لایی گل غوزه سفید و سبز و عنابی لالا سیب و…
مادر پوشیده، چادر سیا روی دستاشِ، نقشای حنا نقش ستاره، خورشید و مهتاب صدای باد و گُرگای بی‌خواب نی‌های بلند،…
لالا لالا گل کاشی، یه خونه توی نقاشی لالا لالا گل پسته، پدر بار سفر بسته لالا لالا گل سوسن،…
بخواب ای گل، گل زیبا لالا لالا، لالا لالا گل سوسن، گل کوکب گل مریم، گل مینا به روی مثل…