چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 18 مهر 1397 ساعت 10:01

کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی

نمره شما
(3 رای)
همراه با بچه‌های مهدپویا یک کاردستی زیبا می‌سازیم: یک عروسک نمایشی که می‌توانیم با آن نمایش اجرا کنیم.

رسانه

تصاویر