برنامه‌های درحال پخش

  • تاریخ از این‌ور

    تاریخ از این‌ور

    آقا بهادر نگهبان موزه است. او روزی برحسب اتفاق در میان محوطۀ موزه به خری به نام خرمن برمی‌خورد که می‌تواند صحبت کند.

    ادامه مطلب...
  • فرودگاه خرگوش‌ها

    فرودگاه خرگوش‌ها

    مجموعۀ «فرودگاه خرگوش‌ها» hareport برای گروه سنی کودک در 26 قسمت تولید شده که از این تعداد، 25 قسمت آمادۀ پخش است. این مجموعه در سال 2010 در جشنوارۀ بین‌المللی…

    ادامه مطلب...
  • تام و جری

    تام و جری

    یک گربه بزرگ خاکستری و شیطان که برق حیله‌گری در چشمان زرد رنگش می‌درخشد و یک موش کوچک قهوه‌ای با صورت فرشته‌مانند و کمی پُررو در آشپزخانه همدیگر را دنبال…

    ادامه مطلب...
  • نجات رباتیک

    نجات رباتیک

    در آینده‌ای نزدیک، بشریت در معرض ابتلا به برخی از حوادث خاص خواهد بود. بدین جهت یک سازمان نجات رباتیک، برای کمک به شهروندان در حوادث خاص تشکیل شد.

    ادامه مطلب...
  • ماجراهای دینو

    ماجراهای دینو

    مجموعۀ «ماجراهای دینو» با نام اصلی Gon برای گروه سنی کودک تولید شده است.

    ادامه مطلب...