برنامه‌های درحال پخش

 • تارا، کره اسب قهرمان

  تارا، کره اسب قهرمان

  تارا، کره اسب قهرمانی است که همیشه برای محافظت از گلّه آماده است و همۀ اسبهای گله روی کمک او حساب می‌کنند.

  ادامه مطلب...
 • آلی و آلیچه

  آلی و آلیچه

  آلی و آلیچه دو پسر بچۀ وروجک و بازیگوش هستند که تمام وقت خود را صرف بازی و شلوغ کاری می‌کنند.

  ادامه مطلب...
 • برنارد

  برنارد

  «برنارد» خرس قطبی سفیدی است، کنجکاو، اما دست و پا چلفتی! با اینکه بی‌گناه است اما از روی کنجکاوی وارد مسائلی می‌شود که اغلب به خود و دیگران صدمه می‌زند.

  ادامه مطلب...
 • ایکیو مرد کوچک

  ایکیو مرد کوچک

  ایکیوسان پسر کوچکی است که در یک معبد کار و تحصیل می‌کند. او هر روز به همراه سایر پسرها در مدرسه به انجام کارهای سخت و مراقبه‌های مربوط به آئین‌شان…

  ادامه مطلب...
 • لئون

  لئون

  کاراکتر اصلی داستان، شیری است به نام لئون، که همیشه پرندۀ قرمز رنگی یال‌های جلوی چشمش را برمی‌دارد تا بتواند ببیند.

  ادامه مطلب...